BLEM - XGP Premium Double Bound TE Body Gold Metallic