PROTOTYPE - Strat 70's, White/White COMPLETE Hardware kit