XGP Premium HSH ST DOUBLE BOUND Body Ash Mary Kay White