XGP Premium HSH ST DOUBLE BOUND Body Silver Metallic