XGP Premium USA ASH Offset Body Fits Strat® Tremolo Mary Kay White